Grupa Medical Park

Grupa Medical Park

Dywersyfikacja to ochrona przed ignorancją

Nasza Grupa Kapitałowa dostarcza innowacyjne rozwiązania techniczne dla odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych w sektorze medycznym i sektorze opieki zdrowotnej. W naszej własnej, blisko trzydziestoletniej historii utworzyliśmy i zarządzaliśmy wieloma spółkami zależnymi. W oparciu o własne doświadczenia tworzymy struktury łączące poszczególne Podmioty Grupy.

Innowacyjny system zarządzania Grupą umożliwia nam prowadzenie działań w myśl doktryny zrównoważonego rozwoju.

 

GRUPA KAPITAŁOWA
30%
ORGANIZACJA
25%
MARKETING
35%

Integracja Spółek Kapitałowych

Jesteśmy grupą kapitałową firm działających w sektorze medycznym, rehabilitacyjnym i opieki zdrowotnej w Polsce. Spółki, które utworzyliśmy i którymi zarządzamy, specjalizują się w określonych aspektach tej szerokiej branży.

  • Technika medyczna
  • Rehabilitacja
  • Opieka i pielęgnacja
  • Rynek senioralny
Program Dostępność Plus