ORGANIZACJA SPRZEDAŻY

Organizacja i strategia sprzedaży

ORGANIZACJA SPRZEDAŻY
Najlepsze zespoły sprzedaży to dobrze zorganizowane zespoły, gdzie każdy z pracowników wie, co należy do jej zadań i posiada kompetencje do realizacji określonych na jego stanowisku celów.
STRATEGIA SPRZEDAŻY
Strategia sprzedaży definiuje w spójny sposób wszystkie najważniejsze obszary wpływające na relacje z Klientami firmy. Są to między innymi: grupy docelowe Klientów i ich preferencje, strategię dotarcia do Klientów i metody komunikacji z Klientami, standardy prowadzenia procesu sprzedaży, strategię cen oraz obsługi Klientów po zakupie.