Senior Park

Senior Park

Program dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Docelowym obszarem działalności spółki Senior Park jest rynek senioralny w Polsce. Priorytety i założenia dla poszczególnych programów tworzymy wspólnie z naszymi Partnerami w Polsce i na świecie.
Budujemy profesjonalne zespoły projektowe, których celem jest wdrażanie programów oraz budowa sieci dystrybucji w Polsce.

Mobilność seniorów jest najważniejszym aspektem w ich aktywności fizycznej i społecznej. Aby długo utrzymać sprawność fizyczną należy być aktywnym fizycznie w każdy możliwy i bezpieczny sposób. Jednak część społeczeństwa 60+ wymaga stosowania różnego rodzaju urządzeń wspomagających poruszanie się. Projek Seniors Mobility ma na celu stworzenie oferty takich urządzeń, wyróżniających się jedną wspólną cechą – wysoką jakością i niezawodnością funkcjonowania.

Opieka domowa dla osób starszych
Pozostawienie Osoby – Seniora w domu opieki może być traumatyczne, dlatego oferujemy usługi, które pomogą ludziom żyć w zaciszu własnego domu tak długo, jak to możliwe. Możemy zaoferować dodatkową pomoc kilka razy w tygodniu lub nawet w pełnym wymiarze godzin, aby utrzymać dobrą jakość życia bez stresu i wstrząsów związanych z przeprowadzką do domu opieki.

Celem Programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

Kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia w procesie starzenia się, jest utrzymywanie aktywności fizycznej poprzez właściwie zorganizowaną aktywność ruchową. Ogólnodostępne miejsca i parki aktywności ruchowej mogą stanowić ważny społeczny element integracji środowiska seniorów i społeczności promującej aktywny styl życia. Projektujemy i wykonujemy zewnętrzne place aktywności fizycznej seniorów. W naszej ofercie znajduje się duży wybór urządzeń i przyrządów stanowiących wyposażenia obiektów zewnętrznych.

Ponad 35% osób powyżej 75 roku żyje w samotności i muszą stawić czoła codziennym problemom życia. Samodzielne życie osób starszych jest utrudnione przez osłabienie ich poczucie równowagi i koordynacji oraz spowolnienia ich ruchu. Utrzymanie odpowiedniego poziomu funkcjonalności ruchu jest niezbędna dla fizycznego i psychicznego samopoczucia. Dostarczamy wysokiej jakości, trwałe i praktyczne rozwiązania techniczne oraz produkty wspomagające codzienne funkcjonowanie osób z ograniczoną sprawnością ruchową.