Gabinet Lekarski

GABINET LARYNGOLOGICZNY
GABINET STOMATOLOGICZNY
GABINET GINEKOLOGICZNY

Specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna przeznaczona do gabinetu laryngologicznego. Standardowe wyposażenie gabinetu…

Specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna przeznaczona do gabinetu stomatologicznego. Standardowe wyposażenie gabinetu…

Specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna przeznaczona do gabinetu ginekologicznego. Standardowe wyposażenie gabinetu…

GABINET LEKARSKI

Oferujemy specjalistyczne wyposażenie techniczne  pomieszczeń wykonywania pracy zawodowej lekarzy wielu specjalizacji. Dostarczamy również standardowe wyposażenie gabinetów w meble medyczne oraz wyposażenie poczekalni. Oferujemy wyposażenie gabinetów lekarskich w specjalizacjach:

  • Gabinet psychiatryczny
  • Gabinet dermatologiczny
  • Gabinet pediatryczny
  • Gabinet geriatryczny
  • Gabinet okulistyczny
  • Gabinet rehabilitacyjny
  • Gabinet urologiczny
  • Gabinet kosmetyczny
USŁUGI PROJEKTOWE

Projektowanie gabinetów lekarskich i dentystycznych musi odbywać się z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych. Powinno również być krokiem do zapewnienia jak najlepszych warunków dla pacjentów. Norma to jednak tylko minimum. Co zrobić, aby gabinet stał się miejscem naprawdę przyjaznym?

 

Zaprojektowanie nowego gabinetu wymaga rozważenia funkcjonalności i ergonomii projektowanych przestrzeni, kwestii budowlano-materiałowych oraz prawnych. Obecnie w polskim ustawodawstwie nie ma przepisów szczegółowych, które precyzowałyby wymagania sanitarno-techniczne dla gabinetów stomatologicznych. W związku z tym muszą one spełniać takie same wymagania, jak każde inne pomieszczenie, w którym świadczone są usługi medyczne.