INFO

HR Capital

Rekrutaacja i zarządzanie zasobami ludzkimi. Organizacja zespołów projektowych. Koordynacja strategii firmy w zakresie wykorzystania potencjału zatrudnionych pracowników.

PR Capital

Tworzymy i realizujemy strategię w zakresie kształtowania relacji społecznych z otaczającym środowiskiem. Tworzenie właściwego wizerunku firm i realizowanych projektów.

Invest Park

Platforma ofertowa, której założeniem jest szczegółowa prezentacja prowadzonych projektów w celu pozyskiwania niezależnych źródeł – Inwestorów, kapitału obcego.