Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny
W zakresie korzystania z serwisów i formularzy internetowych GRUPY MEDICAL PARK
Jak chronimy twoje dane osobowe ?

MEDICAL PARK Sp. z o.o. jest właścicielem serwisu internetowego www.nustep.pl  (dalej: „serwis”), dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z usług oferowanych w serwisie. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Medical Park Sp. z o.o. z siedzibą w 00-095 Warszawie, Plac Bankowy 2.

Jak skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych ?

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: ido@medicalpark.pl lub korespondencyjnie na adres Medical Park Sp. z o.o., 00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
 • Nawiązania kontaktu lub przedłożenia oferty. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. 
 • Statystycznych dla ułatwienia korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisów oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. 
 • Rozpatrywania skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu konta lub podane w formularzu zgłoszenia.
 • Badania Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
 • Prezentowania Tobie naszych ofert i usług, na podstawie wyrażonej zgody, do czasu wyrażenia sprzeciwu.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Podstawą przetwarzania w celu marketingu własnego administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne ?

Podanie danych wymaganych do korzystania z serwisów jest dobrowolne.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać twoje dane osobowe ?

Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.

 • W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
 • W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
 • W zakresie realizacji uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Dane zapisane z pików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
Komu przekazujemy twoje dane osobowe ?

Dostawcy usług:

 • Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające). Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności. 

Organy państwowe:

 • Przekazujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników serwisów internetowych Capital Form ?

Dane osobowe Użytkowników nie posiadających własnego konta w serwisach przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

W jakim zakresie możesz złożyć do nas wniosek dotyczący twoich danych osobowych ?
 • Poprawienia Twoich danych.
 • Usunięcia Twoich danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisie.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • Udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych oraz ich kopię.
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli była ona podstawą do przetwarzania przez nas Twoich danych.
 • Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
 • Przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.

Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz celu przetwarzania.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ?

Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Jak możesz zgłaszać do nas wnioski, zapytania i skargi dotyczące Twoich danych osobowych ?

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.