Plan-Zasoby-Strategia

PLAN-ZASOBY-STRATEGIA

Plan

 • opis projektowanego przedsięwzięcia:
 • zakres planowanego przedsięwzięcia,
 • powód realizacji przedsięwzięcia,
 • wymagane kwalifikacje,
 • szczegółowa oferta produktów,
 • organizacja firmy i personel
 • dostawcy i kontrahenci
 • strategia dystrybucji.

Zasoby

Zasoby przedsiębiorstwa – wszystko to czym dysponuje przedsiębiorstwo:
 • zasoby ludzkie – kadra i współpracownicy.
 • środki materialne – ziemia, grunty firmy.
 • kapitał: środki finansowe, fundusze, akcje, obligacje, papiery wartościowe.
 • zasoby wiedzy
 • zasoby infrastrukturalne, technologia.
 • przedsiębiorczość

Strategia

Strategia jest nadrzędnym i integratywnym planem, określającym korzyści firmy w związku z oczekiwaniami i wyzwaniami otoczenia. Długoterminowe cele naszego przedsiębiorstwa, odpowiadają generalnym kierunkom działania, a także określają alokację zasobów, jakie są niezbędne do realizacji przyjętych celów. Nasza strategia koncentruje się na czterech podstawowych czynnikach:

 • zasięgu strategii – rynki,
 • dystrybucji zasobów – sposoby organizacji dystrybucji,
 • wyróżniającej kompetencji – umiejętności,
 • synergii – sposobie współpracy.