Serwis Techniczny

Serwis Techniczny
Techniczne Utrzymanie Obiektów Medycznych

Aby pomóc naszym Klientom w utrzymaniu właściwej wydajności technicznej swoich obiektów, oferujemy kompleksową i kompletną obsługę różnych systemów, maszyn i urządzeń technicznych zainstalowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, w tym:

 • bieżące utrzymanie wyposażenia technicznego i systemów,
 • ciągła gotowość do interwencji w sytuacjach awaryjnych,
 • nadzór nad inspekcjami  oraz kontrole okresowe,
 • wymiana uszkodzonych lub zużytych części (naprawy),
 • w przypadku nieprawidłowości: serwis i usunięcie wady.

Usługi realizowane są według indywidualnego harmonogramu dostosowanego do potrzeb Klienta.

Prace są realizowane przez naszych wykwalifikowanych i zaufanych pracowników oraz przez naszych stałych podwykonawców.

Prace montażowe i instalacyjne

Wykonujemy adaptacje budowlane pomieszczeń w celu dostosowania ich do instalacji nowych urządzeń lub aparatury medycznej. Dostarczamy i instalujemy wyposażenie, sprzęt i aparaturę medyczną oraz inne obiekty medycznej infrastruktury technicznej.

Twoje Korzyści
 • Utrzymanie wartości rynkowej obiektu.
 • Utrzymanie wydajności technicznej budynku na wszystkich etapach jego życia.
 • Bieżące informacje o jakości usług dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi monitorowania.
 • Współpraca ze specjalistami w poszczególnych obszarach usługi.
 • Bieżący nadzór na funkcjonowaniem dostarczonych urządzeń.
Serwis Techniczny
 • Tel: 787 803 001
 • E-mail:serwis@medicalpark.pl