Sinabed STRA

SINABED STRA

Prawidłowo zorganizowany transport pacjentów nie dotyczy wyłącznie pacjentów; wpływa również na personel medyczny. Bardzo często urazy personelu medycznego związane z wykonywaną pracą spowodowane są niewłaściwym sposobem transportu lub niewłaściwymi środkami transportu. W Sinabed opracowaliśmy wiele modeli wózków transportowych.

Transport pacjentów nie dotyczy tylko pacjentów; wpływa również na personel medyczny. Zauważamy, że urazy związane z pracą są poważnym problemem w placówkach medycznych, dlatego opracowaliśmy rozwiązanie mobilności.
Niezwykła konstrukcja Stra opiera się na przyjazności dla użytkownika i wysokim bezpieczeństwie dla użytkowników.
Niezależnie od modelu, konstrukcja noszy zapewnia uproszczone sterowanie, skręcanie, a także ułatwia rozruch.